DANH SÁCH TÀI KHOẢN

BIDV Lào Cai:                                      NGUYEN THI HUONG LAN:      37510000353830

VIETCOMBANK LÀO CAI:                   NGUYEN THI HUONG LAN  :    0951004181573

AGRIBANK KIM TÂN LÀOCAI :           NGUYEN THI HUONG LAN  :    8810205047230